Discussiemiddag omgevingswet en participatie

23 maart 2023 vanaf 13u in het Elinor Ostrom Gebouw (Radboud Universiteit Nijmegen)
Op 1 januari 2024 moet de nieuwe omgevingswet dan eindelijk in werking treden. De wet is al in 2016 aangenomen in de Tweede Kamer, maar er blijken voortdurend problemen waardoor het moment waarop de wet in werking treedt steeds weer is uitgesteld. Overigens moet de Eerste Kamer nog toestaan dat de wet in werking treedt.
De discussiemiddag focust op de vraag welke mogelijkheden tot participatie de omgevingswet biedt en hoe deze het best tot hun recht komen. We willen vooral een open discussie tussen de deelnemers. Natuurlijk heeft iedere betrokkene zo zijn of haar eigen wensen. Maar het is goed ook nog eens te luisteren naar de wensen van andere betrokkenen. Kunnen we samen ook elkaars problemen oplossen. Dat is wat ons betreft het uitgangspunt van de discussie.
Prof. Arnoud Lagendijk (Radboud Universiteit, Nijmegen School of Management) zal de dag voorzitten
Programma
I. De mogelijkheden van de wet
Inleiding door drs. Saskia Bisschops (Open Universiteit)
Eerste reactie door Irma Dekker (Informatie Punt voor de Leef Omgeving, min. Binnenlandse Zaken)
Gevolgd door een discussie waarbij ook de zaal wordt betrokken.
II Participatie in de praktijk
Inleiding door Kors Visscher (Universiteit voor Humanistiek)
Forum met:
(Gemeente Nijmegen, onder voorbehoud)
Floortje van Sambeek (Van de Klok, onder voorbehoud)
Léonie Schuyt-Overgoor (Wijkraad Lent)
Kors Visscher (Universiteit voor Humanistiek)
Ook bij deze discussie wordt de zaal betrokken!
De discussiemiddag is gratis bij te wonen. Aanmelding is wel verplicht. Dat kan hier (link volgt).
Voor wie is de discussie bedoeld
Gemeenten (zowel politiek als ambtelijk)

Een gemeente werkt voor een belangrijk deel voor haar inwoners. Gemeenten willen daarom hun burgers steeds meer betrekken bij het formuleren van het beleid. Die burgers zijn het natuurlijk lang niet altijd met elkaar eens, hetgeen participatie lastiger maakt. Daarnaast dient de gemeenten ook andere belangen in het oog te houden.

NGO’s
De bouwwereld
Welbeschouwd daagt de overheid initiatiefnemers van projecten uit om een goed participatieproject in de procedure op te nemen. Ook deze partijen – zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars – zien vaak de positieve kanten van een goed participatie traject. Niet alleen voorkomt het nogal eens tijdrovende juridische procedures, maar inbreng vanuit de samenleving – bijvoorbeeld belangengroepen en omwonenden – kan het plan versterken. Bijvoorbeeld omdat ze specifieke kennis hebben. Gevaar is dat de initiatiefnemer tegenover de omgeving komt te staan. Zij moeten immers de gewenste aanpassingen in het plan uitvoeren en hebben dus ook te maken met de kosten ervan. Een goed participatietraject moet hiermee kunnen omgaan.
Wetenschap