Nijmegen is in 2018 European Green Capital, oftewel Europese groene hoofdstad. Maar is Nijmegen ook werkelijk zo groen of wordt er alleen maar mooie sier mee gemaakt. Het milieujaarverslag geeft een goede indicatie. Het goed leesbare stuk geeft een goed overzicht van de maatregelen die de stad concreet heeft genomen.

Europese groene hoofdstad betekent vooral dat je een voorbeeld bent voor andere steden. Het is juist dit concrete beleid dat Nijmegen tot een voorbeeldstad maakt.