2018 komt in zicht en dat wordt voor Nijmegen een bijzonder jaar. Nijmegen is in 2018 immers European Green Capital, oftewel Europese groene hoofdstad. Het volgt daar mee Essen (D) op. Andere steden die de titel in het verleden kregen zijn onder andere Bristol, Oslo en Ljublana.

Nijmegen is in 2018 voorbeld gemeente voor andere gemeenten. Punten waarop Nijmegen scoort zijn bijvoorbeeld het fietsbeleid, het klimaatbeleid en het betrekken van de bevolking.  Die bevolking wordt ook betrokken in 2018. Of liever gezegd: Nijmegen wordt uitgedaagd om mee te doen. Daarvoor zijn de “green challenges” in het leven geroepen. Elke maand staat daarin een ander thema centraal. Bijvoorbeeld energie, mobiliteit of voedsel.

Op de site van de gemeente is meer informatie te vinden.