In zo’n beetje alle Gelderse gemeenten is inmiddels een nieuw college gevormd na de verkiezingen van maart. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) heeft uitgezocht wat er in al die gemeenten en akkoorden wordt gezegd over het klimaat. En dat blijkt in vergelijking met vier jaar geleden flink toegenomen. Tegelijkertijd is de conclusie dat de plannen vaak nog onvoldoende (concreet) zijn en er dus nog veel moet gebeuren.

Van Europa’s groene hoofdstad Nijmegen zou je misschien wel de eerste plaats mogen verwachten, maar dat blijkt toch niet helemaal gelukt. We halen net het randje van de top 10. Het GEA geeft echter zelf al aan dat het (Nijmeegse) college akkoord niet alles beschrijft wat er gebeurt. En dat in Nijmegen in werkelijkheid wat beter scoort dan uit het onderzoek blijkt.

In ieder geval is een tekortkoming van Nijmegen dat er geen tussentijdse doelen zijn vastgesteld voor 2023 en 2030. Daarmee zou duidelijk kunnen worden of de stad inderdaad op de goede weg zit en vooral of de vaart er voldoende inzit. Overigens zijn veel cijfers in Nijmegen wel bekend, dus het moet mogelijk zijn om deze tussentijdse evaluatie’s te doen.