Als alles volgens planning verloopt, wordt komende zomer gestart met de nieuwe groene inrichting van de Waalkade. Het college ging deze week akkoord met het ontwerp hiervoor.

Het gedeelte tussen de Veerpoorttrappen en Grotestraat krijgt gras en bomen en de Waalkade wordt licht aflopend. In het verlengde van de Veerpoorttrappen komt een verlaagd deel met zittrappen, waardoor een podium bij het water ontstaat. Dit deel loopt  bij hoogwater onder water. Op de Waalkade zijn daarnaast nog een speelobject en een waterobject gepland. Na de herinrichting kan er geen doorgaand autoverkeer meer over de Waalkade  rijden. De bus blijft voorlopig nog wel. De gemeenteraad neemt nog een beslissing of de bus op de Waalkade blijft rijden.  De Waalkade blijft ook na de herinrichting geschikt voor evenementen. De werkzaamheden starten vermoedelijk na de vierdaagse en duren tot het najaar.

Leve(n)de Waalkade

Het ontwerp voor de Waalkade is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met de stad. Op basis van ideeën en wensen uit de stad zijn 3 scenario’s uitgewerkt die met een enquête zijn voorgelegd aan de stad. Hierbij was het groene scenario favoriet. Eerder is  op de oostelijke Waalkade al de Lindenberghaven opgeknapt, zijn de Veerpoortrappen aangepakt en is er een lift gekomen. Komend voorjaar opent ook De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie, hier zijn deuren.

Lees het collegebesluit 3.1 van de openbare besluitenlijst van 23 januari 2018.

(Overgenomen van www.nijmegen.nl)